Address : The Customs Department       Call us : 02 667 5179        Email : taxinclinic@gmail.com
"เปิดกว้าง
สร้างความเข้าใจ
ไขปัญหาสิทธิประโยชน์"
Tax Incentives Clinic

คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  จัดตั้งขึ้นตั้งเเต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ

สิทธิประโยชน์ทางอากร โดยเปิดให้บริการตั้งเเต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ตารางให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
จ - ศ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 บริการเข้าสู่ระบบงานกรมศุลกากร


                 ผู้บริหารเเละผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประจำคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ยินดีให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร ที่กรมศุลกากรได้ดำเนินการ ทั้งการยกเว้นอากร การคืนอากร และการชดเชยค่าภาษีอากร ซึ่งครอบคลุมการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย 
และสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ระหว่างกันกับมาตรการทางภาษีภายใต้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
TIC ON YOUTUBE

คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ได้ขยายช่องทางให้บริการ โดยเผยเเพร่เรื่องราวน่ารู้ทาง Youtube เเล้วนะคะ ติดตามรับชม ได้ที่นี่ค่ะ
>> การส่งเสริมการลงทุน (BOI)การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 เอกสารเผยเเพร่ล่าสุด


*** ท่านสามารถยื่นเอกสารเหล่านี้ได้เเล้วที่คลินิกฯ 

 

  รายงานชี้เเจงเเละคำร้องต่างๆ
 
  รายงานประจำงวด เขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน
 
  หนังสือขอขยายระยะเวลาเก็บของในเขตปลอดอากร
 
  ชุดคำขอรับใบอนุญาตเเละคำขอเปลี่ยนเเปลงข้อมูล       
    ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
  
                     
 แบบสำรวจความต้องการเเละความคาดหวัง
21+29 =
 สอบถามปัญหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร/เเจ้งปัญหาเเละร้องเรียน
เเผนผังที่ตั้ง

  +0 2667 5179

  taxinclinic@gmail.com

 แบบประเมินความพึงพอใจ